:: RSS ::

:
: thrash metal
: 1984

:
http://korroziametalla.ru/
https://vk.com/korrozia_metalla

:

:

:

29.11.2014-Phoenix (, thrash metal), KRONWERK, THE MEANTRAITORS
28.12.2014Brooklyn (, thrash metal), CERBER (, ., thrash metal), , (, folk metal)
01.06.2015Brooklyn (, thrash metal), , CERBER (, ., thrash metal), (, pagan thrash metal)
05.06.2015-PhoenixHELLSPIRIT ()3, (, thrash metal), THE NOMAD
04.07.2015Monalub (, thrash/death metal), SOUTHERN CROWN, (, thrash metal), (, folk metal), , INNOVATION WRAITH
08.04.2016 100DESTRUCTION (), (, thrash metal)

: 2015-05-03
2002-2017 froster.org

HotLog